Behandling via nätet

Behandling via nätet är ett bra alternativ för dig som tycker om att formulera dig i text. Det passar också dig som har svårt att ta dig till en mottagning på utsatta tider, och istället önskar få stöd där och när det passar dig.

 

De program vi erbjuder är:

  • Cannabisprogrammet för dig mellan 15-17 år (inkluderar även ett program för föräldrar/vårdnadshavare) - ett nytt program som tagits fram för att du som är under 18 år ska kunna välja internetbehandling med stöd från förälder/vårdnadshavare
  • Cannabisprogrammet för dig mellan 18-25 år
  • Alkoholprogrammet för dig över 18 år
  • Spelprogrammet för dig över 18 år 

För vem?

Behandlingarna passar dig som:

  • har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen
  • kan arbeta cirka två till tre timmar per vecka med innehållet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning

Hur det fungerar

Behandling via nätet har i forskning visat sig vara ett bra alternativ till vanlig behandling. Det används idag inom flera områden utöver beroende, till exempel social fobi och depression.

Fördelar med behandling via nätet är att det är kort väntetid och att du kan arbeta på tider och platser som passar dig. En del tycker också att det är lättare att få stöd via nätet.

Alla internetbehandlingar som vi erbjuder baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). De pågår i cirka tolv veckor. Precis som i samtalsterapi får du aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet. För att behandlingen ska bli meningsfull krävs vilja att testa nya strategier i din vardag.

Om det finns behov går det bra att komplettera behandlingen med andra insatser.

Du som är intresserad

Om du är intresserad av en internetbehandling kan du prata med din kontakt på Maria Ungdom för att få hjälp med detta. Du går behandlingarna via 1177 Vårdguidens plattform, sob.1177.se

Skribent: Lydia Darmark