Järva Unga

Är du mellan 16 - 25 år och vill förändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel om pengar? Då kan du få stöd och hjälp hos oss på Järva Unga. Vår mottagning ligger intill Kista Galleria, på Isafjordsgatan 32 B.

Järva unga samverkansprojekt loggor

Samverkansprojekt

Järva Unga startades 2015 som ett samverkansprojekt mellan Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, Järvapsykiatrin och Prima Barn- och ungdomspsykiatri. Det är en satsning för ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol eller droger, och som eventuellt samtidigt mår psykiskt dåligt. Mottagningen är idag en permanent verksamhet.