Andra organisationer som ger stöd

Du är inte ensam om din situation. Det är många som på olika sätt drabbas av problem relaterade till alkohol- och droganvändning eller andra destruktiva beteenden. Det kan gälla en själv, en förälder, ett syskon, ens barn eller en kompis. Ändå är det många som väljer att inte prata om det och därför kan det ibland kännas ensamt. Det finns många organisationer och föreningar som erbjuder medmänskligt stöd och professionell hjälp. 

 • Maskrosbarn: Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som erbjuder stöd, digitalt och fysiskt, för dig som är mellan 13-19 år och har en förälder som mår psykiskt dåligt eller använder alkohol och droger.
 • BRIS: BRIS är en barnrättsorganisation som erbjuder stöd, digitalt och fysiskt, för dig som är under 18 år och önskar stöd av en trygg vuxen.
 • Unga KRIS: Unga Kris är en ungdomsstyrd förening som fungerar som ett bollplank för dig som är mellan 13-25 år och önskar stöd i din vardag.
 • Team Tilia: Team Tilia är en ideell förening som erbjuder stöd, digitalt och fysiskt, för dig som är mellan 16-25 år och mår dåligt.
 • 1825: 1825 är ett terapicenter som drivs av stiftelsen Young Solidarity Foundation och erbjuder stöd för dig som är mellan 18-25 år och mår dåligt.
 • MIND: MIND är en ideell organisation som erbjuder olika stöd för den som har ångest, depression eller tankar på att ta sitt liv, eller är orolig för någon annan.
 • Stödlinjen: Stödlinjen är en anonym tjänst som drivs på uppdrag av Socialdepartementet och erbjuder stöd via nätet eller telefon för dig som spelar om pengar eller är orolig för någon annan.
 • Droghjälpen: Droghjälpen är en anonym tjänst som drivs av Beroendecentrum Stockholm och erbjuder stöd via nätet eller telefon för dig som använder droger eller är orolig för någon annan.
 • Alkoholhjälpen: Alkoholhjälpen är en anonym tjänst som drivs på uppdrag av Socialdepartementet och erbjuder stöd via nätet för dig dricker alkohol eller är orolig för någon annan.
 • Alkohollinjen: Alkohollinjen är en anonym tjänst som drivs på uppdrag av Socialdepartementet och erbjuder stöd via telefon för dig dricker alkohol eller är orolig för någon annan.
 • Ersta Vändpunkten: Ersta Vändpunkten är en ideell förening som erbjuder professionell hjälp till barn och vuxna som på något sätt drabbats av en annan persons användning av alkohol eller droger.
 • FMN: FMN är en ideell förening som erbjuder rådgivning, självhjälpsgrupper och kurser för föräldrar som har barn som använder droger.
 • Föräldralinjen: En telefonlinje som drivs av den ideella organisationen MIND. Hit kan du som är orolig för ditt barn eller ungdom höra av dig för att få stöd och råd.
 • Leta bland fler organisationer på www.psykiatri.sll.se/organisationer/