Heldygnsvård

Heldygnsvården tar emot dig som har svårare problem med alkohol, droger och läkemedelsberoende.

Genom att ge dig tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan vi se till att din tillnyktring och avgiftning sker på ett säkert sätt.

Efter din tid i heldygnsvården får du komma till den lokala öppenvårdsmottagning som fungerar bäst för dig.

I första hand är akut- och heldygnsvården frivillig, men det förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna. Lagen om psykiatrisk vård på 1177:s webbplats

Vi erbjuder heldygnsvård för vuxna vid S:t Görans sjukhus. Och vi erbjuder heldygnsvård för unga upp till 20 år vid Maria Ungdom. Heldygnsvård på Maria Ungdoms webbplats