Stödprogram för föräldrar till unga 18-24 år

Du som bor i Stockholm och är förälder till en ung vuxen som använder alkohol, cannabis eller andra droger, kan nu ta del av ett stödprogram på Livsstilsmottagningen Riddargatan 1. I programmet får du ett individuellt behandlarstöd som kan hjälpa dig att öka ditt välmående och stötta din närstående till förändring.

Att vara förälder eller tidigare vårdnadshavare till en person med problematisk alkohol- och droganvändning kan vara tungt. Ofta påverkar det både en själv och relationen negativt, och det kan vara svårt att motivera sin närstående till förändring.

Som en del i att utveckla och förbättra stödet för vårdnadshavare genomför nu Centrum för psykiatriforskning, Stockholms stad och Mini-Maria Stockholm en studie. Studien omfattar två stödprogram som vänder sig till dig som är förälder till en ung vuxen mellan 18-24 år. Som deltagare i studien lottas du till ett av de två programmen. De är båda individuella med veckovisa träffar på Livsstilsmottagningen, Riddargatan 1, och pågår mellan 5 och 10 veckor.

- Stödprogrammen för föräldrar är inte bara ett stöd för den anhörige. Det kan även förbättra relationen mellan vårdnadshavaren och den unga, öka välmåendet hos båda parter samt öka chanserna till att den unga söker hjälp, säger Kerstin Edvardsson, studiekoordinator för Anhörigstudien, Mini-Maria Stockholm.

Anmälan

Deltagare till stödprogrammen tas in kontinuerligt och det går oftast snabbt att starta behandlingen. Efter att du gjort en screening via telefon och haft ett första möte, kan du påbörja programmet inom 2 veckor. Med anledning av rådande situation med covid-19 sker alla träffar via video.

Du anmäler ditt intresse till minimaria@cns.ki.se eller via telefon, 072-238 13 03. Kom ihåg att ange ditt namn och telefonnummer.

Mer information

Mer information om studien hittar du på anhorigstodet.se/minimaria.

Publicerad 2019-10-29

Senast ändrad 2020-08-21